luns, 26 de xullo de 2021

Resultados da enquisa 'Analizando o abandono' 2020-2021

Malia que o noso proxecto Erasmus+ quedou en pausa no tocante ás mobilidades internacionais, isto non supuxo que nos quedaramos de brazos cruzados. Durante o curso 2020-2021 puxémonos en contacto coa EOI de Monforte coa finalidade de traballar xuntas no marco dos nosos respectivos proxectos Erasmus+, cuxos obxectivos versan sobre o abandono, entre outros. 

Tal foi así, que no mes de abril de 2021 comezamos a elaboración conxunta dunha enquisa sobre o abandono, a cal se enfocaría en analizar os motivos de abandono do alumnado nas nosas escolas desde o curso 2016 ao curso actual. 

A enquisa toca unha serie de motivos recurrentes, pero tamén da a posibilidade, mediante entradas libres, de que o alumnado sexa máis específico nas súas respostas, e nos proporcione así material de análise para a mellora da nosa práctica docente e dos procesos de ensino aprendizaxe. 

Asemade, o resultado a análise nos permitirá focalizar máis os nosos obxectivos de aprendizaxe nas mobilidades de observación que temos programadas para o curso 2021-2022.

Pódense consultar os resultados da enquisa nesta ligazón