martes, 5 de xaneiro de 2021

Actualización do noso proxecto no marco do Programa Erasmus+

Como afectou a situación xerada pola COVID-19 ó noso proxecto Erasmus+?

Por mor da situación de pandemia mundial xerada pola COVID-19, o noso proxecto Erasmus+ veuse interrompido no mes de marzo debido ás restricións da mobilidade internacional e o peche dos centros de ensino. A mobilidade que tiñamos programada para o mes de abril veuse, polo tanto, afectada. Porén o contacto co centro de linguas BabeliUM en Portugal mantense e continuaremos nos vindeiros meses a organizar esta segunda mobilidade para realizala, idealmente de xeito presencial, durante os primeiros meses do curso 2020-2021. Isto é posible porque recentemente o SEPIE permitiu a ampliación dos proxectos en curso previa solicitude: así o  noso KA104 foille concedida a prórroga até o mes de marzo de 2022, co fin de paliar os efectos do peche pola pandemia e poder acadar os obxectivos marcados para o proxecto. 

Asemade, recentemente o SEPIE nos enviou esta placa que nos recoñece e identifica como centro participante nun proxecto Erasmus+, o que nos da folgos para continuar con esta iniciativa tan enriquecedora, tanto para profesorado participante, como para toda a comunidade educativa. Agradecéndollela ó SEPIE, estamos xa a buscarlle sitio na escola.