venres, 15 de outubro de 2021

#ErasmusDays2021 - Coloquio online de intercambio de experiencias / Online Q&A sessionNeste 2021-2022 de relanzamento do noso proxecto KA104 Observamos: Inclusión contra o abandono, estamos celebrando os #ErasmusDays2021 cun Coloquio online de intercambio de experiencias


Trátase dunha portunidade de impacto no centro, na que participan as persoas que disfrutaron da nosa primeira mobilidade a Londres no 2019, ao International House, e as novas compañeiras que integran o noso proxecto este ano. 

A sesión foi moi amena e contou coa participación da maioría das persoas interesadas, as cales con antelación inseriron preguntas nunha presentación, que posteriormente se asignaron a cada unha das tres persoas 'veteranas'. Porén, foi unha conversa aberta e dinámica, na que se solucionaron outras dúbidas e xordiron ideas de implementación para as mobilidades, froito da reflexión grupal. 

Deixámovos a continuación cuhas imaxes dos momentos da conversa. 

luns, 26 de xullo de 2021

Resultados da enquisa 'Analizando o abandono' 2020-2021

Malia que o noso proxecto Erasmus+ quedou en pausa no tocante ás mobilidades internacionais, isto non supuxo que nos quedaramos de brazos cruzados. Durante o curso 2020-2021 puxémonos en contacto coa EOI de Monforte coa finalidade de traballar xuntas no marco dos nosos respectivos proxectos Erasmus+, cuxos obxectivos versan sobre o abandono, entre outros. 

Tal foi así, que no mes de abril de 2021 comezamos a elaboración conxunta dunha enquisa sobre o abandono, a cal se enfocaría en analizar os motivos de abandono do alumnado nas nosas escolas desde o curso 2016 ao curso actual. 

A enquisa toca unha serie de motivos recurrentes, pero tamén da a posibilidade, mediante entradas libres, de que o alumnado sexa máis específico nas súas respostas, e nos proporcione así material de análise para a mellora da nosa práctica docente e dos procesos de ensino aprendizaxe. 

Asemade, o resultado a análise nos permitirá focalizar máis os nosos obxectivos de aprendizaxe nas mobilidades de observación que temos programadas para o curso 2021-2022.

Pódense consultar os resultados da enquisa nesta ligazón

venres, 28 de maio de 2021

Difusión do proxecto da EOI Vilagarcía no X Congreso IPCL do IP Leiría en liña 28-29 maio 2021

Como froito das nosas relacións de internacionalización iniciadas fai anos, e intensificadas recentemente, e malia o parón obrigado pola situación de pandemia, a EOI de Vilagarcia foi invitada a participar na sesión plenaria do X Congreso en Investigación, Prácticas e Contextos en Educación (IPCE), realizado online en liña 28-29 maio 2021. 

Nas palabras dos propios organizadores, este congreso internacional pretende contribuir ao desenvolvemento da teoría e da práctica educativa. A conferencia IPCE encádrase nas numerosas actividades levadas a cabo polo Politécnico de Leiría, cuxo obxectivo é fomentar a colaboración entre investigadores, profesores, estudantes e responsables educativos na internacionalización.

No noso caso, hoxe tivemos a oportunidade de contar con Juan M Paz Valle, director, e Victoria Penide López, profesora de alemán e inglés, e coordinadora de Biblioteca e recursos, como relatores desta sesión. Durante o transcurso da mesma, presentaron a realidade das Escolas Oficiales de Idiomas, como centro de titularidade pública de ensino de linguas estranxeiras, así como os avances realizados no marco do noso Proxecto KA104 Erasmus+ 'Observamos: Inclusión contra o abandono'.

Trala contextualización do director Juan Paz, a compañeira Victoria Penide continuou expoñendo as estratexias e liñas de traballo que se dan na EOI de Vilagarcía e que teñen como obxectivo fomentar a inclusión e loitar contra o abandono. Entre esas estratexias de motivación e inclusión contra o abandono, ademais da propia metodoloxía comunicativa baseada no traballo e capacitación das cinco destrezas de lingua, e a orientación do traballo por tarefas, mostramos as actividades que non ocurre necesariamente na aula, pero que tamén fomenta a motivación e colaboración do alumnado. Entre estas, están a produción autónoma do alumnado na Radio Maré da Biblioteca, como o programa Tupper e Exóticas, que recentemente gañou o resultou gañador do III Concurso de Podcasts - Radio na Biblio

 

Finalizamos a nosa sesión explicando a nosa participación en proxectos de internacionalización e colaboración que fomentan a creación de sinerxias motivadoras e inclusivas nas aulas. Por un lado, falamos do consorcio Sblendid do CAFI con outras 10 EOI de Galicia, no que traballamos como levar a semipresencialidade na aula de linguas. E por outro lado, falamos da nosa andaina dentro do programa eTwinning, facendo fincapé na nosa distinción de centro eTwinning e lanzando a difusión do proxecto 'No camiño' para o curso 2021-2022.

 

Queremos agradecer a Romain Gillain, así como a todos e todas as persoas organizadoras do congreso pola súa invitación a participar e facemos extensible a invitación a visitar a nosa Escola e seguir fomentando e fortalecendo as redes de internacionalización. 

Aquí podedes visualizar a presentación.
martes, 5 de xaneiro de 2021

Actualización do noso proxecto no marco do Programa Erasmus+

Como afectou a situación xerada pola COVID-19 ó noso proxecto Erasmus+?

Por mor da situación de pandemia mundial xerada pola COVID-19, o noso proxecto Erasmus+ veuse interrompido no mes de marzo debido ás restricións da mobilidade internacional e o peche dos centros de ensino. A mobilidade que tiñamos programada para o mes de abril veuse, polo tanto, afectada. Porén o contacto co centro de linguas BabeliUM en Portugal mantense e continuaremos nos vindeiros meses a organizar esta segunda mobilidade para realizala, idealmente de xeito presencial, durante os primeiros meses do curso 2020-2021. Isto é posible porque recentemente o SEPIE permitiu a ampliación dos proxectos en curso previa solicitude: así o  noso KA104 foille concedida a prórroga até o mes de marzo de 2022, co fin de paliar os efectos do peche pola pandemia e poder acadar os obxectivos marcados para o proxecto. 

Asemade, recentemente o SEPIE nos enviou esta placa que nos recoñece e identifica como centro participante nun proxecto Erasmus+, o que nos da folgos para continuar con esta iniciativa tan enriquecedora, tanto para profesorado participante, como para toda a comunidade educativa. Agradecéndollela ó SEPIE, estamos xa a buscarlle sitio na escola. 

 

luns, 13 de xaneiro de 2020

Difusión da primeira mobilidade (IV): Eixo de acción - Alumnado

Eixo de acción: Alumnado, por parte da docente Carolina Pérez, secretaria do centro e profesora do departamento de inglés.
Prema aquí para descargar a presentación.

Difusión da primeira mobilidade (III): Eixo de acción - Equipo humano

Eixo de acción: Equipo humano (profesorado, persoal non docente), por parte da docente Marta Gago, xefa do departamento de inglés.

  • Fomentar e facilitar a cooperación entre profesorado 
    • Sala de profesorado e outros espazos comúns 
    • Sesións Abertas na EOIVGA (compartir ferramentas, técnicas, metodoloxías, convivencia, ferramentas socio-afectivas...) 
    • Actividades de natureza máis espontánea. 
  • Departamentos (intra segundo necesidades / inter entre departamentos) 
No que atinxe á liña de actuación centrada no profesorado e no persoal non docente, as principais actuacións centraranse, por un lado, en fomentar e facilitar a cooperación entre o profesorado a nivel escola, e, por outro, en lograr unha maior cooperación intra e inter departamental. 

En primeiro lugar, prevese levar a cabo a dinamización dos espazos comúns onde poidan xurdir oportunidades de colaboración, tales como a sala de profesorado e outros espazos comúns que se comezarán a habilitar proximamente. Para tal fin, habilitouse unha urna na sala de profesorado para que o claustro contribúa con ideas sobre como mellorala.

Nesta liña, se iniciou a organización das Sesións Abertas na EOIVGA, reunións de natureza espontánea e informal do profesorado, para dar solución a demandas diversas que poida ter o claustro. Estas sesións organizaranse mediante un cartaz na sala de profesores onde figurará quen ofrece unha sesión, o tema, quen demanda ou lle gustaría que houbera unha sesión nalgún tema concreto, e cando. As temáticas non son fixas, senón que responden ás demandas do propio claustro - compartir ferramentas, habilidades ou trucos tecnolóxicos, uso dos recursos do centro (impresoras, Word, Excel, grabadoras das probas, copiadoras, SuperSaas…), metodoloxías, asuntos de convivencia, ferramentas socio-afectivas na aula, entre outros. A primeira Sesión Aberta tivo lugar o 11 de decembro e versou sobre a actualización dos usos básicos de Audacity para a montaxe dos audios das probas. Asistiron 6 persoas que quedaron moi satisfeitas coa iniciativa, da que xurdiron ideas de posibles próximas sesións. As sesións publicitaranse entre o profesorado mediante unha plantilla de Canva que o Equipo Directivo compartirá proximamente ó claustro. 

En segundo lugar, no que atinxe ás actuacións departamentais, considérase fundamental lograr unha eficaz formación en cascada para que se inicien dinámicas que fomenten a cooperación entre o persoal dos departamentos. Nesta liña, a próxima reunión de difusión terá lugar o mércores 18 de decembro, onde os asistentes á primeira mobilidade Erasmus+ compartirán ás conclusións obtidas nas observacións de aula levadas a cabo durante a estadía.

Entre os indicadores de éxito desta liña de actuación centrada no profesorado a nivel departamental poderíanse incluír as accións que se comecen a levar a cabo para compartir recursos e metodoloxías. Exemplifica esta dinámica a iniciativa realizada na reunión ordinaria do departamento de inglés de compartir nos últimos 10-15 minutos das reunións exemplos de boas prácticas na aula. Catro de doce compañeiros de diferentes niveis presentáronse inmediatamente voluntarios para falarnos de boas experiencias na próxima reunión de xaneiro, co cal se pode concluír que iniciativas desde estilo teñen una acollida moi positiva e facilitan as oportunidades de cooperación e formación entre iguais.