luns, 16 de decembro de 2019

Posta en práctica do aprendido na primeira mobilidade

A nosa compañeira Marta Gago xa está a pór en marcha unha das ideas traídas da súa mobilidade de observación dentro do KA104 da nosa EOI. E anima a todo o claustro a seguir este tipo de iniciativas.

Difusión da primeira mobilidade (I)

Erasmus+ KA104 "Observamos: Inclusión contra o abandono". A profesora e secretaria do centro, Carolina Pérez, reúnese co persoal non docente para informar sobre os aspectos observados no seu ámbito na IH London.